Nie je pravdou to, čo si myslíme, ale to, čo je pravdou. Občas sa nám podarí mysleť si aj to, čo je pravdou.

Duchovná choroba.

Počuli ste už niekedy tento termín? Duševná choroba je bežne používaný termín, ale duchovná choroba? Čo je to vlastne duchovná choroba? Na to aby sa na to dalo odpovedať by sa ale zišlo najprv načrtnúť, čo to je vlastne duch.
Keď sa povie duch doby, tak sa tým myslí spôsob myslenia, keď sa povie duch zosnulého, tak sa tým myslí bytosť bez fyzického tela, ak sa povie "jeho duch je tu stále s nami", tak sa myslí jeho duševný prejav počas života. A sme u toho. Duševný prejav. Každý sa nejako duševne prejavuje, pokiaľ nie je v katatónii alebo bezvedomí. Jednou zo zložiek tohoto prejavu je duch. Duch dáva smerovanie naším myšlienkám, nášmu cíteniu. Zoberme si nejaké slávne osobnosti, napríklad takú matku Terezu. Akého mala ducha? Citlivého na utrpenie druhých, odvážneho pomôcť im, nebojácneho postaviť sa autoritám, obetavého, láskavého, rozumného, užitočného pre tých, čo trpia najviac. Teraz si zoberme ducha napríklad takého Hitlera. Akého mal ten ducha? Sebeckého, urážlivého, pomstychtivého, namysleného, bezcitného k druhým, majetníckeho. Je to ako Boh a Diabol. Prečo je jeden ako Boh a druhý ako diabol? Čím to je, že jeden má v duši cit pre druhých a druhý len cit pre seba? Na toto odpovedať nebudem, ale budem odpovedať na to, čo si myslím že je duchovná choroba. To druhé je duchovná choroba. Tá cesta myšlienkových pochodov vlastného JA, keď človek uvažuje ako Hitler. Jeho duch nebol zdravý, preto zomrelo toľko ľudí zásluhou jeho ducha, v koncentračných táboroch s podvýživy, ťažkej práce a plynových komôr či zastrelením. Akú cenu mal pre neho ľudský život? Žiadnu. Necítil žiadnu cenu v ľudskom živote. A keď aj hej, tak maximálne otrockú, aby mu slúžila. Koľko Nemcov išlo s ním v tomto duchu? Koľko Talianov išlo s Mussolinim, Španielov s Francom, či Srbi s Miloševičom a Karadžičom?
Viete čo je to sofistikovaná manipulácia s ľuďmi? To je taká manipulácia, kedy sa manipulátori snažia manipulovať s manipulovanými takým spôsobom, aby si mysleli, že im pomáhajú. Jednou zo základných čŕt takejto manipulácie je klamstvo za účelom dosiahnutia vytýčeného cieľu. Hitler, Mussilíni či Napoleón, boli tiež sofistikovanými manipulátormi, ale  zďaleka nie tak zdatnými, ako sú dnešný zástupcovia korporácií, vlád a všetcia čo im slúžia napĺňať ich ciele. Tieto ciele pochádzajú z ich ducha, z priorít ich ducha. Viete aké sú priority majiteľov korporácií, či už bankových,priemyselných, potravinárskych, alebo farmaceutických? Tá priorita je jedna. Zisk za každú cenu. Zisk je merítkom úspechu. Ak nie je zisk, nie je úspech a považuje sa to za zlyhanie. Voľakedy za čias otrokárstva či feudalizmu nepotrebovali vládcovia sofistikované metódy manipulácie, pretože boli vládcovia s neobmedzenou mocou, ktorý nech urobili čokoľvek, stále boli zo zákona v práve. Keď ale prišli revolúcie a republiky, právomoc dostali aj tí, čo ju nemali, a tak bolo treba vymyslieť niečo, aby sa dalo na ľuďoch zarábať veľké peniaze, ale oni si pri tom mysleli, že to je v ich prospech a nie neprospech. Len si zoberte, koľko hovadín ste v živote nakúpili len na základe sofistikovanej návnadovej reklamy. Ako nemáte problém uveriť silným, mocným a bohatým, že vám chcú to najlepšie. Taktiež nemáte problém uveriť tomu, že potravinársky priemysel nás kŕmi samými zdravými a výživnými jedlami, či farmaceutický priemysel tou najlepšou pomocou pre naše zdravie.
Ale všetko je inak. Uverili sme tejto ilúzii, lebo sme uverili tomu, že tieto autority chcú pre nás to najlepšie. Nie je to tak. Chcú to najlepšie pre seba. A keďže príznakom ľudského ducha je vo veľkej miere egoizmus, vynašiel sa aj v tejto demokratickej dobe prostredníctvom sofistikovaných klamstiev  na uspokojenie svojich potrieb.
A to je to, čomu hovorím duchovná choroba. Keď človek klame, či už druhých, alebo sám seba, aby naplnil svoje egoistické ciele.
Žijeme vo svete, kde je duchovná choroba oveľa viac rozšírená než duševná. Len sa to nikde neuvádza.
20.10.2010 22:05:54
cykloturistika
Dodatok k tomuto výskumu z inej tlače:

Sami autoři nadějného výzkumného projektu přiznávají, že je potřeba nové poznatky dále rozšiřovat. Zároveň se ale obávají, že pro další výzkum neseženou peníze. Vitamín B si totiž farmaceutické firmy, které jsou hlavními investory do lékařské vědy, mohou stěží patentovat.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one