Nie je pravdou to, čo si myslíme, ale to, čo je pravdou. Občas sa nám podarí mysleť si aj to, čo je pravdou.

Vitamín B3

Guest_Editorial-1.pdf  205.97kB

Doktor Hoffer bol kanadský psychiater, ktorý mal okrem medicíny vyštudovanú aj biochémiu. Prišiel s teóriou "adrenochrome hypotézy" a to že schizofrenici postrádajú schopnosť odstrániť halucinogénny metabolit adrenochrome z ich mozgov, ktorý vzniká oxidáciou adrenalínu, a navrhol znižovať jeho množstvo pomocou vitamínu C, ako antioxidantu a niacinu ako metyl akcelerátora, brániaceho premene noradrenalínu na adrenalín.  Následný výskum oficiálnej medicíny jeho teóriu zavrhol, ale navrhol, že Hofferova adrenochrome teória môže mať nejaký prínos, ak niektorí ľudia so schizofréniou majú defekty v génoch, ktoré produkujú glutatión S-transferázy , ktorý odstraňuje vedľajšie produkty z katecholamínov z mozgu.


Schizofrénie a bipolárnej porucha je spojená so zníženým glutatiónu.Doplňovanie glutatiónu pomocou N-acetyl cysteín bolo preukázané, že znižujú príznaky oboch porúch.


NAC je k dispozícii aj ako liek a ako všeobecný doplnok. Alpha lipoová bolo tiež preukázané, obnoviť intracelulárnu glutatión.Melatonín Bolo preukázané, že k stimulácii súvisiace enzým, glutatión peroxidázy, a silymarín, extrakt semien pestreca rastlín (Silybum marianum ') 'sa tiež preukázala schopnosť doplniť hladinu glutatiónu.


Glutation: http://en.wikipedia.org/wiki/Glutathione


Katecholamin: http://sk.wikipedia.org/wiki/Katecholam%C3%ADn


Adrenochrome: http://en.wikipedia.org/wiki/Adrenochrome


Neurochémia: http://www.stopstigmapsychiatrie.cz/schizofrenie/2_4_neurochemie.html


Z týchto informácií mi vychádza skladačka:


Blokovanie neurotransmitérových receptorov zabraňuje vstupu a prejavu špatného metabolizmu na mozok.


Produkty špatného metabolizmu môžu byť rôzne a prejavujú sa vo vedomí zmeneným vnímaním, myslením, cítením. Jedná sa vlastne o otravu mozgu spôsobenú špatným metabolizmom.

Ďaľšia možnosť je, že chýba prvok, likvidujúci produkty špatného metabolizmu, akou je napríklad glutation, ktorý chráni nie len pred nimi, ale aj inými toxickými látkami, ktorédenne prijímame.

Takže aké by malo byť riešenie na základe doterajších vedomostí?

Blokovaním receptorov sa zabráni vstupu chybným metabolitom a tak ich prejavu, Dodaním ochranných prvkov, ako napríklad zdrojom glutationu, antioxidantom(vitamín C), Vitamínu B3, brániacemu premene noradrenalínu na adrenlín s následnou oxidáciou na adrenochrom, ktorý má halucinogénne a bludoidné účinky.

Je známe, že existujú aj iné špatné produkty metabolizmu, ktoré vo svojom dôsledku pôsobia na mozog podobne ako morfium. http://www.radost.sk/tiptyzdna.php?show=more&action=show&IDrow=120&IDpage=1&IDorder=1

Glutation, ako ochranca mozgu nie lenže odstraňuje
vedľajšie produkty z katecholamínov z mozgu, ale aj toxické kovy, ktorých usadzovanie v mozgu ničí neuróny a spôsobuje duševné ochorenia.


 

Príznaky pri nedostatku

Prejavuje sa poruchami spánku, zníženou koncentráciou, melanchóliou, pocitmi strachu, nervozitou až depresiou, halucináciami a dokonca až schizofréniou.

1
Dodatok k tomuto výskumu z inej tlače:

Sami autoři nadějného výzkumného projektu přiznávají, že je potřeba nové poznatky dále rozšiřovat. Zároveň se ale obávají, že pro další výzkum neseženou peníze. Vitamín B si totiž farmaceutické firmy, které jsou hlavními investory do lékařské vědy, mohou stěží patentovat.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one